Har gitt fellingstillatelse på bjørn i Stor-Elvdal

Det ekstraordinære uttaket gjennomføres for å forhindre skade på husdyr.
(Arkivfoto: Statens naturoppsyn / NTB scanpix)

Det ekstraordinære uttaket gjennomføres for å forhindre skade på husdyr. (Arkivfoto: Statens naturoppsyn / NTB scanpix)

Artikkelen er over 2 år gammel

Miljødirektoratet ga 15. april fellingstillatelse på én bjørn i Stor-Elvdal.

DEL

Fellingsområdet er primært innenfor Mykleby beitelag sitt beiteområde, ytre avgrensning Glomma i øst, Imsdalen i nord, kommunegrense mot Ringebu og Øyer i vest og kommunegrense mot Ringsaker og Åmot i sør.

Det er Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn (SNO) som er ansvarlig for gjennomføring av fellingsforsøket.

Det ekstraordinære uttaket gjennomføres for å forhindre skade på husdyr.

Søknaden om uttaket kom fra Stor-Elvdal kommune 11. april

«I kommunen anmodning vises det til at det er 3 gjenværende aktive beiteområder for sau, alle vest for Glomma. I tillegg beiter sau og storfe fra flere gårdsbruk i Stor-Elvdal i et beiteområde på Storfjellet i Ringebu kommune. Det vises til store tap i beiteområdene, og at virkemiddelbruken må trappes opp og ytterligere tiltak vurderes. Stor-Elvdal kommune viser til forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark og at det primære virkemiddel i prioriterte beiteområder er felling av rovvilt, gjennom skade- og lisensfelling.»

Vedtaket gjelder i tidsrommet 15. april til og med 20. april 2016.

Artikkeltags