Alvorstungt ulvemøte: Ordførerne har purret på svar om uttak av ulvepar

Ordførerne har purret og mast, men fortsatt har de ikke fått noe svar på om det blir uttak av de to ulvene som befinner seg i beiteprioritert område i Nord-Østerdal.