Elvestuen skal besøke Signevangen i Gammeldalen på sitt besøk søndag

TIL NORD-ØSTERDAL: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) besøker søndag Nord-Østerdalen.

TIL NORD-ØSTERDAL: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) besøker søndag Nord-Østerdalen.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) besøker søndag Nord-Østerdalen for å få en orientering om ulvens herjinger fra sauebønder og lokale politikere.

DEL

- AU i Regionrådet for Fjellregionen setter stor pris på at klima- og miljøminister Ola Elvestuen takker ja til vår invitasjon om å komme til vår beiteprioriterte region med svært store tapstall pga ulv, melder ordfører i Tolga, Ragnhild Aashaug.

Tapstallene for sau er nå oppe 210 i Rendalen, Tynset og Tolga.

- Vi er en region hvor landbruk og matforedling utgjør en svært viktig bunnplanke i verdiskapingen, og Nord-Østerdalen er en viktig forsyningslinje for blant annet Rørosmat. Utmarksressursene er svært viktige i denne sammenheng. Beitenæring og skadefellingslag står nå i en svært krevende situasjon, og vi ser frem til å få formidlet hvordan denne situasjonen oppleves, sier Aashaug.

De inviterer til en dialog med ministeren om den todelte målsettinga i rovviltforliket med vern av husdyra i beiteprioriterte områder, og hva det betyr i praksis opp mot ulv, samt kravet om DNA-testing før felling og ressurser/rammer for skadefellingslag og det interkommunale skadefellingsprosjekt.

Hun sier det trengs tiltak på kort sikt for å redde den akutte situasjonen.

- Men å jobbe mot å klargjøre for en ny beitesesong hvor beitedyr skal beite trygt, er en viktig målsetting for oss, sier Aashaug.

Programmet blir som følger:

  • Møtet blir på setra hos Erling Birger og Mette Semmingsen. De er en av de berørte beitebrukerne, og driver også turisme i tillegg til gårdsdrifta.
  • Det blir informasjon om hendelsesforløpet og bakgrunn for invitasjon ved Ragnhild Aashaug.
  • Hva er utfordringen i situasjonen man står i ved blir belyst fra bondelaget og bonde- og småbrukarlaget ved Erling Aas-Eng og Ståle Støen. Statsråden orienterer. Så blir det informasjon fra beitebrukere og skadefellingslag ved Finn Mortensen (Sølndalen havnelag i Rendalen), Erling Birger Semmingsen (Tynset Øst beitelag) og Sindre Wardenær(Tolga østfjell).
  • Skadefellingsprosjektet og deres arbeid og hvordan jobber de jobber ved Jo Esten Trøan og Leif Vingelen.

Artikkeltags