Direktorat mener det er aktuelt å ta ut to ulver i Nord-Østerdal

AKTUELT: «Når forholdene ligger til rette for det» kan det være aktuelt å ta ut to ulver i Nord-Østerdal, skriver Miljødirektoratet i et svar.

AKTUELT: «Når forholdene ligger til rette for det» kan det være aktuelt å ta ut to ulver i Nord-Østerdal, skriver Miljødirektoratet i et svar. Foto:

I et foreløpig svar om uttak av to ulver i Rendalen Østfjell melder Miljødirektoratet at det vil være aktuelt, «når forholdene ligger til rette for det». Dette blir godt mottatt av Tor Inge Nytrøen Unset Grunneierlag.

DEL

Miljødirektoratet har hatt dialog med Statens Naturoppsyn og de anser det som aktuelt å iverksette ekstraordinært uttak av ulv i området, når forholdene ligger til rette for det.

De viser til søknader fra Rendalen Renselskap, Svahken sijte datert 22. september og søknad fra Rendalen kommune, Tynset kommune og Tolga kommune datert 7. oktober, samt telefonhenvendelser knyttet til søknadene, om ekstraordinært uttak av ulv på grunn av skader på sau og rein i løpet av sommeren og høsten.

– Miljødirektoratet har bedt Statens Naturoppsyn (SNO) om å prioritere ekstra ressurser og innsats for overvåking av ulv i deler av Nord- Østerdalen hvor det har vært skader forårsaket av ulv i sommer, og hvor det gjort observasjoner av en mulig etablering av et par/revir. Vi har videre hatt dialog med Fylkesmannen i Innlandet, og med nemndleder i rovviltnemnda i region 5, melder de i brevs form til de berørte kommuner og parter.

Med bakgrunn i den informasjonen som de har mottatt fra SNO, herunder sporobservasjoner og foreløpig områdebruk, samt kunnskap om genetisk status til individene som er påvist i området anser Miljødirektoratet det som aktuelt å gjennomføre ekstraordinært uttak av ulv i området denne høsten/vinteren.

– Når dette kan skje vil være avhengig av flere forhold, herunder både vær, snøforhold, samt løpende kunnskap om hvor dyrene befinner seg. Med bakgrunn i dette vil vi oppfordre til å fortsatt melde inn observasjoner av ulv i området til Statens Naturoppsyn, avslutter direktoratet.

– Dette er vi fornøyd med, selv om det tok på tida, sier Tor Inge Nytrøen i Unset Grunneierlag.

Han forteller at det i dag, torsdag, ikke er snø og sporingsforhold, men håper uansett det blir iverksatt fellingsforsøk med det første.

Artikkeltags