Karstein gir opp og legger ned saueholdet – ulven får skylda

Ifølge sauebonde Karstein Bergset er det ikke ulven selv som må bære skylda, men snarere forvaltning og politikere. Både han og landbruksavdelingen etterlyser langsiktighet og oppfølging av vedtak.