Skal avgjøre klage på uttak av to ulver i Rendalen

Miljødirektoratet har oversendt klage fra NOAH- for dyrs rettigheter og NUNN (Nei til nedslakting av ulv) på vedtaket om tillatelse til ekstraordinært uttak av to ulver som ble felt i Rendalen i Østfjell før jul til Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse.