Gå til sidens hovedinnhold

35.000 underskrifter for ulv i Norge

Artikkelen er over 6 år gammel

Tirsdag 24. mars leverer Bygdefolk for rovdyr 35.000 underskrifter for ulv til statsminister Erna Solberg (H) og klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H).

«Underskriftskampanjen for ulven i Norge» vil også bli overrakt Stortingets energi- og miljøkomités leder Ola Elvestuen (V).

– Sluttrapporten fra Rovdatas ulveovervåking forteller at det vinteren 2013-2014 var rundt 30 ulver kun i Norge og 50 ulver i grenserevir på begge sider av svenskegrensen. Anerkjent forskning viser at dette er tall som ligger langt under hva som er nødvendig for å opprettholde en sunn og levedyktignasjonal ulvebestand, sier leder i Bygdefolk for rovdyr, Lars-Erik Lie i en pressemelding.

Han mener det er brudd på Norges lover, lov om biologisk mangfold, internasjonale konvensjoner og norske moralske forpliktelser at det tillates lisensfelling på ulv i Norge, samtidig som ulven er fredet og står oppført på «rødlista» som kritisk truet.

– Frykt og kunnskapsmangel preger debatten. Rovdyrmotstandere nekter å ta inn over seg forskningsresultater, eller bestrider dem udokumentert. Myter og propaganda skaper grobunn for ubegrunnet frykt, og rovdyr blir brukt som forklaring på vanskeligheter bygdene kan oppleve, sier Lie.

«Underskriftskampanjen for ulven i Norge» ønsker å rette søkelyset mot myndighetens holdning til rovdyr og ulvens situasjon i Norge.

– Det er viktig å påpeke den store ressursen Norge har i kraft av en unik og internasjonalt anerkjent ulveforskerkompetanse. Bygdefolk for rovdyr fokuserer på en levende natur. Et komplett økosystem med stort biologisk mangfold. Vi ønsker levedyktige bestander av alle de store rovdyrene og rovfuglene i Norge. «Underskriftskampanjen for ulven i Norge» viser det brede engasjementet i befolkningen for rovdyr generelt og ulven spesielt, sier Lie.