NORSKOG: – Ulverapportene spriker

MÅ VITE MER: Den norske ulvens opphav er ikke fastskått, det er det viktig å få gjort, mener NORSKOG-direktør Arne Rørå.

MÅ VITE MER: Den norske ulvens opphav er ikke fastskått, det er det viktig å få gjort, mener NORSKOG-direktør Arne Rørå.

– Rapportene spriker og DNA-grunnlaget er for smalt. Vi må komme til bunns i spørsmålet om ulvens genetiske opphav. Stortinget har jo dessuten bedt om det, sier Arne Rørå i NORSKOG.

DEL

NORSKOG-direktøren sier at deres egen rapport, utarbeidet av eksperter ved Universitetet i Oslo, har en annen konklusjon på hvor den norske ulven kommer fra i forhold til studien som nylig ble lagt fram av Miljødirektoratet.

– Direktoratets studie konkluderer med opphav i Finland og Vest-Sibir. Vår rapport påpeker det motsatte, at genetiske signaturer fra flertallet av de hanndyr som grunnlegger den skandinaviske stammen nettopp ikke lar seg gjenfinne i det materiale man per i dag har fra Finland eller Russland, sier Rørå.

Gul ulv

Han forteller at bakgrunnen for NORSKOG-studien var at utseende og atferd hos dagens ulvestamme ofte avviker fra det som er forventet hos vill ulv.

– Karaktertrekk som heldekkende gul farge, runde øyne, spiss øreform, hvite klør og haletipp er tidligere kjent som indikasjon på hybridisering med tam hund. Vi ønsket å få undersøkt dette i forbindelse med debatten som raste i Stortinget i vår, sier Rørå.

Hybrider?

Ingen av rapportene har funnet bevis for nylig hybridisering mellom hund og ulv. Men NORSKOG-direktøren mener det ikke er grunnlag for å si det ikke er hybridisering av den grunn.

– Vi registrerer at enkelte miljøer, basert på vår rapport, trekker konklusjonen at det ikke er hybridisering mellom ulv og hund i Norge. Studien gir ikke grunnlag for dette. Til det ble altfor få dyr undersøkt og rapporten viser at det fortsatt er uavklarte spørsmål rundt hva som forklarer det særegne utseendet som er observert i noen av dyrene i dagens skandinaviske bestand. Vi trenger mer kunnskap, sier Arne Rørå.

Artikkeltags