Ulvejakt i Hedmark – men ikke i Trysil

Av og
Artikkelen er over 6 år gammel

Fylkesmannen i Hedmark har gitt fellingstillatelse på en ulv. Ulven kan felles i Hamar, Ringsaker, Løten, Åmot og Elverum. Mens det gis fellingstillatelse utenfor ulvesona er det fremdeles uaktuelt å gjennomføre felling på innsiden av den omstridte sona. Her vurderer bonden å ta i bruk nødvergeretten for å felle ulv.

DEL

Fellingsområdet er begrenset til å gjelde nord for riksveg 25 og vest for Glomma.

– Fylkesmannen har mottatt og gitt tillatelse til felling av en ulv som følge av at ei geit har blitt tatt av ulv på Budor, men også det faktum at en ulv har blitt observert jaktende på sau i Åstdalen i Ringsaker, sier rådgiver hos Fylkesmannen i Hedmark.

Han forklarer at ulven ble observert av to personer og man ut fra forklaringen til disse antar at det er snakk om en ulv og ikke en hund.

Jaget sau ut i elva

På Budor er det totalt tre geiter som er meldt savnet. En av disse har ifølge Gotehus blitt bekreftet tatt av ulv.

– Vi fikk melding om ulveangrepet på Budor mandag formiddag. Den skadde geita ble avlivet og Statens naturoppsyn bekreftet samme ettermiddag at det er ulv som har vært på ferde, sier Gotehus.

Ulven som ble sett i Åstdalen i Ringsaker skal etter det Østlendingen forstår ikke ha gjort fysisk skade på sauen, men har ifølge Gotehus jaget flere av dem ut i elva Åsta.

– Det er Ringsaker kommune som har fått tillatelsen til og ansvaret for å koordinere jakta. I første omgang vil de konsentrere seg om tilfellet i Åstdalen i Ringsaker. Det er det ferskeste tilfellet og fellingslaget ønsket å komme raskt i gang mandag ettermiddag, sier Gotehus.

Så langt er det ikke felt noe ulv i forbindelse med denne fellingstillatelsen.

Nødvergeretten

Storfebonde Kjell Arvid Sundby har hatt nye ulveangrep mandag kveld – denne gang på innmark. Sundby engasjerer nå gjetere til å vokte dyra.

I går kveld var det nye angrep på storfebeholdningen til Kjell Arvid Sundby på Bakksetra i Flendalen.

Storfebonden har nå engasjert gjetere som skal passe på dyra den neste natta.

– Ei ku er bitt, sannsynligvis etter å ha forsvart kalven sin, sier Sundby. Han voktet sjøl dyra i går natt.

– Jeg har ikke våpen eller våpenlisens sjøl, men dette går ikke lenger. Det er dyreplageri, både fysisk og psykisk. Jeg har engasjert gjetere som skal holde oppsikt med dyra i natt. Om den angriper innenfor gjerdet igjen så kan jeg påberope meg nødvergerett, sier Sundby.

Kjell Arvid Sundby har ikke formelt søkt fylkesmannen om fellingstillatelse på ulven.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Signalene er sterke på at det ikke er snakk om noen fellingstillatelse. Vi får se utover uka, sier Sundby.

Totalt er seks storfe drept og skadet av ulv på Bakksetra i Flendalen i løpet av den siste uka. To kalver og ei ku er drept, og ytterligere to kalver og ei ku er skadet. Sundby frykter at han må avlive de tre skadede dyra.

Tilbudt kompensasjon

Østlendingen skrev i går at det ifølge fylkesmannen i Hedmark ikke er noen mulighet for å få fellingstillatelse innenfor ulvesona.

Fykesmannen har tilbudt Sundby kompensasjon for fôring som følge av at han nå har dyrene på innmark.

– Fôringskompensasjon vil ikke dekke tapene mine. Jeg taper tilvekst, paringsmuligheter. Det har store ringvirkninger for hele drifta mi, sier han.

Søker alternativer

Rådgiver hos fylkesmannen i Hedmark, Øyvind Gotehus sier de er i dialog med Sundby.

– Ja, han har rett til å påberope seg nødverge under direkte angrep. Men om, eller når det blir felt dyr så vil det følge en vanlig etterforskning for å finne ut om felling er i samsvar med nødvergeretten, sier han.

Gotehus sier de nå prøver å finne alternative løsninger for Sundby.

– Vi kan gi midler til å forsterke gjerdet, vi prøver å finne gode tiltak, vi er i dialog med Sundby og vil fortsette med det, sier han.

Sundby har i dag vært i kontakt med Mattilsynet, som vil konkludere med hvordan de vil behandle i saken i løpet av dagen.

Foreløpig ønsker ikke Mattilsynet å uttale seg til Østlendingen.

Artikkeltags