Gå til sidens hovedinnhold

Bjørnestammen mot nye høyder

Artikkelen er over 11 år gammel

Bjørnebestanden i Norden øker nå med cirka ti prosent i året og har passert 5.200 dyr, viser tall Østlendingen har innhentet. I år vil det bli gitt fellingstillatelse på over 500 dyr.

– Kjerneområdet for den Nordiske bjørnestammen ligger her i Sverige, fastslår Pär Risberg, som er saksbehandler i Naturvårdsverket.

– Vi baserer våre tall på tellingene fra 2008. Da samlet våre folk og jegerne i Sverige inn hår og avføring fra bjørn. DNA-analysene  av dette materialet viste da en bestand på 3221 dyr. Vi regner med at stammen vokser med cirka 4,5 prosent i året. Det vil si cirka 145 dyr. Den nærmer seg nå 3.500, sier han.

Delegert fellingskvote

Risberg opplyser at Naturvårdsverket i år har delegert til Länsstyrelsene å fastsette fellingskvotene, da de ønsker en regional forvaltning av bestanden. En forutsetning for overhode å få lov til å vedta felling, var imidlertid at bjørnene i det aktuelle länet hadde ynglet i løpet av de siste tre årene. Det hadde ikke Värmlandsbjørnene. Så der har Naturvårdsverket fastsatt årets kvote til to bjørner.

Seks länsstyrelser har sjøl fastsatt fellingskvoten, opplyser Risberg, og de har til sammen gitt fellingstillatelser på 322 dyr. Dertil kommer altså de to fra Värmland.

Flest hanner i Norge

Rapporten som Direktoratet for naturforvaltning (DN) presenterte i april i år, baserer seg på DNA fra innsamlet materiale sist høst. Bestanden i Norge er ut fra dette cirka 164 dyr, opplyser seniorrådgiver Knut Magne Vangen i DN.

– Dette er minimumstall, understreker han, og viser til at ved den forrige tellinga, som var i 2008, ble det påvist 120 bjørner.

– Vi registrerer at bestanden er i klar vekst, og at vi ligger i utkanten av senteret i det Nordiske bjørneområdet, som er i Sverige. Vi ser også at vi har en skjev kjønnsfordeling på bestanden i Norge. Vi får forholdsvis mange hannbjørner som streifer hit. I Hedmark er det nå for eksempel 35 hanner og ti binner.

Vangen opplyser at den endelige lisensjaktkvoten vil bli fastsatt når DN har fått oversikt over hvor mange skadebjørner som blir felt i løpet av sommeren. I denne sesongen er det gitt mulighet til å felle 23 skadebjørner. Vangen regner med at fellingskvoten blir fastsatt først i slutten av august. Han tror at den vil ligge på nivå med 2009, det vi si cirka 20 dyr.

Finnene kan skyte 178

Bjørnebestanden i Finland økte med nesten 300 individer, siste året, og er nå oppe imellom 1.515 og 1.635, opplyser overinspektør Janne Pitkänen ved Jord- og skogbruksdepartementet til NTB.

– Bjørnebestanden har vokst merkbart, og departementet har derfor fastsatt årets kvote til 178 dyr, mot 139 i 2009, sier han.

Kommentarer til denne saken