Skjermer Julussa-reviret for ulvejegerne

Statssekretær Heidi Sørensen i miljøverndepartementet mener det er viktig å skjerme Julussa-reviret. – Både for å øke sannsynligheten for at bestandsmålet skal nås, men også for å ta vare på en genetisk viktig ulvetispe, sier hun.

Statssekretær Heidi Sørensen i miljøverndepartementet mener det er viktig å skjerme Julussa-reviret. – Både for å øke sannsynligheten for at bestandsmålet skal nås, men også for å ta vare på en genetisk viktig ulvetispe, sier hun. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Miljøverndepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak om felling av tre ulv i Hedmark, men innskrenker området det kan jaktes i. Lisensjakta på ulv starter i morgen og varer ut mars måned.

DEL

12. januar vedtok rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold at det kunne felles tre ulver i forbindelse med årets lisensjakt.

Fredag 4. februar opprettholdt rovviltnemndene vedtaket, etter at Norges Naturvernforbund, Foreningen Våre Rovdyr, Norges Miljøvernforbund, Norskog, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Vargas Villmark, Norges jeger- og fiskerforbund, Hedmark Sau og Geit, Mykleby beitelag og Hedmark Bondelag klaget på vedtaket.

Del

Les også: Miljøverndepartementes vedtak, Lisensjakt på tre ulver, Opprettholder vedtak om ulvefelling, Departementet varsler ulveavgjørelse til uka

Vil skjerme Julussa-tispa

Nå har altså miljøverndepartementet valgt å gi rovviltnemndene medhold i vedtaket, med unntak av at fellingsområdet blir noe innskrenket i forhold til rovviltnemndas opprinnelige vedtak.

Departementet tillater ikke felling i et område i tilknytning til det nordvestre hjørnet av ulvesonen. Innenfor ulvesonen blir det ikke tillatt å felle ulv i forbindelse med ulvejakta.

– Begrunnelsen for avgrensningen av fellingsområdet, er å skjerme ulveparet i Julussa-reviret, hvor ledertispa er et genetisk verdifullt individ. Dette ulveparet har i hovedsak tilhold innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, men ulvene benytter også delvis områder nordvest for forvaltningsområdet, heter det i begrunnelsen fra departementet.

Statssekretær i miljøverndepartementet Heidi Sørensen sier at hun mener det er viktig med en slik skjerming.

– Både for å øke sannsynligheten for at bestandsmålet på tre helnorske ynglinger kan nås i 2011 og for å ta vare på den genetisk viktige tispa. Det er høyt innavlsnivå i den skandinaviske ulvestammen, sier hun.

Slik definerer miljøverndepartementet området utenfor forvaltningsområdet, hvor det ikke kan felles ulv under årets lisensjakt:

«Fra det punkt forvaltningsområdet for ynglende ulv skiller lag med Glomma i det nordvestlige hjørnet – langs Glomma nordover til Koppang – videre østlig retning langs riksvei 30 til Storsjøen ved Burua – fortsetter sørøstover via toppen av Valsjøberget og Flendammen til høyeste punkt på Raudfjellet sørøst i Rendalen kommune – så videre i rett linje til det punktet der kommunene Rendalen, Åmot og Trysil møtes.»

– Skuffet over departementet

Leder i rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård, sier at rovviltnemndene i utgangspunktet ikke har store rommet for sine egne vurderinger i dette spørsmålet.

– I utgangspunktet la vi oss tett opp til det administrasjonen hos Fylkesmannen hadde foreslått. Vi gjorde en justering, nemlig å ta ut denne buffersonen som de hadde foreslått under henvisning til Stortingets vedtak om forvaltningsområdet for ulv, sier han.

Nergård sier rett ut at han er skuffet over at denne buffersonen nå kommer inn igjen.

– Jeg er skuffet over at departementet opptrer såpass nøyaktig. Da er ikke vårt handlingsrom særlig stort. Dette viser ganske klart at dersom vi hadde vedtatt lisensjakt innenfor ulvesonen, så ville vi blitt overprøvd på det, sier rovviltnemndslederen til Ostlendingen.no.

Nergård legger til at han er forundret over at når departementet regulerer et vedtak fra rovviltnemnda såpass lite, når de først går inn og regulerer.

– Da kunne de ha latt være å gjøre noen endringer?

– Ja, det syns jeg egentlig. Dette er ikke verdens største sak, men litt prinsipielt er det likevel, svarer Nergård.

Artikkeltags