– Aldeles feil å oppheve ulvesonen

UENIGE OM ULVESONE Reidar Åsgård (tv) er sterkt uenige med avtroppende fylkesleder i Hedmark Ap,  Per-Gunnar Sveen om å oppheve ulvesonen. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

UENIGE OM ULVESONE Reidar Åsgård (tv) er sterkt uenige med avtroppende fylkesleder i Hedmark Ap, Per-Gunnar Sveen om å oppheve ulvesonen. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Artikkelen er over 1 år gammel

Tidligere fylkesleder, Reidar Åsgård advarer på det sterkeste Hedmark Ap mot å fatte vedtak om å oppheve ulvesonen. – Det vil gi statsråd Helgesen og regjeringen de beste argumentene for at det kan bli 15-20-25 ulveflokker i Norge, sier Åsgård.

DEL

– Det blir aldeles feil å oppheve ulvesonen, understreker Åsgård.

Han torpederer dermed utspillet fra avtroppende fylkesleder Per-Gunnar Sveen som har snudd i sonesaken igjen og som nå støtter forslagene fra Trysil Ap, Elverum Ap, Grue Ap, Åmot Ap og Steinvik arbeiderlag om å oppheve ulvesonen.

Ulveoppgjør på fylkesårsmøtet

I Østlendingen i forrige uke forklarte Sveen sin snuoperasjon i ulvesaken slik:

– Ulveforliket er torpedert. Området innen ulvesonen er blitt et reservat for ulv, og det kan vi ikke godta. Derfor bør ulvesonen oppheves, sa Sveen til vår avis 2. mars.

Utspillet skapte sterke reaksjoner blant ordførerne på Hedmarken; Bente Elin Lilleøkseth, Løten Nils A. Røhne, Stange og Anita Ihle Steen, Ringsaker. 

De beskriver utspillet fra Sveen om å oppheve ulvesonen som uklokt.

 – En tydelig sonepolitikk en bedre enn frislipp over hele Hedmark, sier de tre markante ordførerne.

Åsgård-utvalget

Reidar Åsgård har stått sentralt i ulvedebatten i mange år; som tidligere ordfører, – fylkesleder, – fylkesrådsleder og som tidligere leder av rovviltnemnda.

Åsgård ledet også det såkalte Åsgård-utvalget som fikk som oppgave av den rødgrønne regjeringen å vurdere ulvesonen i lys av datidens rovviltforlik. Utvalget konkluderte med fortsatt støtte til ulvesone med begrenset antall ynglinger.

– Både Engerdal Ap og jeg er enig i at ulvesonen må bestå, men med klar forutsetning om at ulv innenfor sonen skal forvaltes kraftig, sier Åsgård.

– Helt feil nå

Han mener det blir helt feil av Hedmark Ap å forlate sonepolitikken nå som det pågår en kamp mellom stortingsflertallet og regjeringen om hvordan lovverk og ulveforliket skal defineres og følges opp.

– Ved å gå inn for ulvesonen gir vi statsråd Vidar Helgesen og regjeringen de beste kortene for at det plutselig kan bli plass til 15-20-25 ulveflokker over hele landet. En slik utvikling er helt i samsvar med ønskene til miljøvernorganisasjonene og miljøbyråkratene, påpeker Reidar Åsgård.

– Grensestrøkene mot Sverige vil uansett merke ulvepress. Dersom ulvesonen blir opphevet, vil det bli vanskelig å gå inn i disse områdene for å ta ut ulv og holde bestandsmålet nede, sier Reidar Åsgård.

Han mener det er viktig at presset mot regjeringen fortsetter og at forliket fra Stortinget blir fulgt opp – slik at også rovviltnemnder kan gjøre jobben med å forvalte ulveflokkene innenfor vedtatt politikk.

– Men Per-Gunnar Sveen mener at ulveforliket er torpedert og at ulvesonen er blitt et reservat, og at sonen derfor bør oppheves?

– Jeg forstår frustrasjonen, men tidspunktet er helt feil. Vi må i alle fall vente til vi ser det endelige utfallet av oppgjøret mellom regjeringen og Stortinget i ulvepolitikken. Hedmark Ap kan ikke gå inn for en politikk som gir regjeringen og byråkratene fullt albuerom til å øke ulvebestanden til 15–25 flokker over hele landet, sier Reidar Åsgård.

Artikkeltags