Det var tirsdag at utspillet fra Klima- og miljødepartementet kom. Som et resultat av siste runde i Stortinget, ønsker departementet en bred juridisk gjennomgang av hele ti ulike forhold i forbindelse med forvaltningen av ulv.

 

Hjelpeløst

– Ulvesaken er klønete håndtert så langt. Regjeringen har så langt opptrådt både politisk og taktisk uklokt. Dette siste utspillet er ikke noe bedre. Helt unikt og viser en utrolig hjelpeløshet, sier Søilen.

Til fylkeslagene i Høyre og Frp i Hedmark og Oppland skriver politisk sekretær Jens Jens Frølich Holte (H) i en mail at dette betyr at for eksempel Bondelaget, Skogeierforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norskog og Utmarkkommunenes Sammenslutning får mulighet til å komme med sine vurderinger.

 

Finne en løsning

Fredag formiddag var det møte mellom en del av organisasjonene for å samkjøre. Fristen er nemlig kort; 27. februar. Spørsmålene som er bedt vurdert er mange og omfattende. Alt fra hvordan nå Stortingets vedtatte bestandsmål versus internasjonale forpliktelser og hvordan eventuelle uttak kan hjemles. Generalsekretæren i NJFF sier at hver enkelt organisasjon har sin egen agenda, men at det likevel var nødvendig å snakke sammen etter departementets utspill.

– Departementet går altså ut til nærmest hvem som helst og ber om hjelp til å finne ut hvordan deres eget regelverk skal følges og hvordan nytt skal utformes. Det jo akkurat det som er et departements oppgave. Saken er uten sidestykke. Men vi er havnet i en svært vanskelig situasjon og ønsker å være med å løse den. Men vi har altså ikke noen avdeling med skarpskodde jurister som står klar til å ta slike oppgaver, sier Søilen.

 

Vanskelig å forstå

I brevet fra departementet informeres det også om at professor Geir Ulfstein og professor Ole Kristian Fauchald ved Universitetet i Oslo skal «vurdere Bernkonvensjonen og en begrenset del av naturmangfoldsloven», som det står. Flere har reagert på dette, særlig fordi professor Fauchald er godt kjent for sitt WWF-engasjement.

– Vi må regne med at en professor ved et universitet har såpass faglig integritet at det ikke byr på problemer, men det er svært vanskelig å forstå hvorfor dette utspillet kommer. Hva venter departementet å få i retur og hva skal de bruke det til, spør Espen Søilen.