37 jerver felt i lisensjakta

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Ved lisensjaktas avslutning 15. februar er det felt i alt 37 jerv i Norge. Bestandssituasjonen tilsier at handlingsrommet for ytterligere uttak er betydelig mindre enn tidligere år.

DEL

Lisensfellingen på jerv ble avsluttet den 15.februar. Det ble felt i alt 37 jerver, og 19 av disse var hunndyr.

Omtrent halvparten ble skutt innenfor områder med mål om yngling av jerv. Den totale kvoten for tillatte felte dyr var 145 dyr. Under lisensfellingsperioden i 2012/2013 ble det totalt felt 57 jerver på lisens.

–  Relativt store uttak de siste årene kombinert med stedvise høye kvoter gjør at det er naturlig med en viss differanse mellom totalkvoten og antall felte dyr. Samtidig tror vi at det fortsatt er potensiale til å jobbe videre med gjøre lisensjakta mer effektiv, sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro.

Høye kvoter

Den totale bestanden av jerv i Norge ble estimert til omkring 350 individer i 2013. Ved hjelp av DNA-sporing har Rovdata identifisert 313 ulike voksne individer i Norge. Noen av disse har også deler av sitt leveområde i naboland.

Som tidligere år er det en differanse mellom vedtatte kvoter og skutt jerv. Totalkvoten for lisensfelling av jerv ble satt til 145 for vinteren 2013/2014. Rovviltnemdene har fastsatt kvoter for hver sin region. I områder uten mål om reproduserende bestand vil kvotene oftest ikke være begrensende.

Slike høye kvoter utenfor områder med mål om yngling medfører også at det fattes vedtak om felling av jerv som i realiteten ikke befinner seg i dette området, og som man dermed ikke kan forvente blir felt. Vedtatte kvoter vil derfor ikke gi et realistisk bilde av hva som forventes felt på lisensfelling eller ved ekstraordinære uttak.

Fortløpende vurderinger av ekstraordinære uttak

I ynglefredningsperioden fra 16. februar til 31. mai er det Miljødirektoratet som har myndighet til å fatte vedtak om skadefelling av jerv. I denne perioden tas det ekstra hensyn ved en eventuell felling slik at man ikke avliver hunndyr som har valper. Små valper er ikke i stand til å overleve uten mordyret.

Ettersom bestanden har vært stor, har miljøforvaltningen gjort store uttak av jerv de siste årene, både av enkeltdyr og ved hiuttak. De siste tre årene er det til sammen felt 311 jerver i Norge.

–   Når bestanden av jerv er nært bestandsmålet, er handlingsrommet for ytterligere uttak av jerv betydelig mindre enn tidligere år. Vi vil nå og utover våren vurdere ekstraordinære uttak av jerv etter dialog med de regionale rovviltnemndene, sier Ellen Hambro.

Artikkeltags