– Hva de egentlig ønsker å oppnå med dette utspillet, er ikke lett å forstå. De vet like godt som alle andre at de ikke vil få gjennomslag for et slikt horribelt og latterlig forslag, sier Bjørndahl.

Han funderer over hensikten, og sitter igjen med to alternativer.

– Enten er dette bare en spasmisk ytring, der de stadige ønsketankene plutslig glipper ut i form av en "verbal ulyd". Eller de ønsker rett og slett bare å provosere litt. Men for all del, helt ok dette også.

Les også: Vil utrydde all ulv

Tett dialog mellom Norge og Sverige

Bjørndahl sier at jegerstanden i Sverige og Norge har svært tett dialog.

– På samme måte har også rovdyrvenner i Norge en tett dialog med meningsfeller i Sverige. Når det svenske Jägareforbundet slipper en så-til-de-grader urealistisk og ugjennomtenkt ytring, så viser det bare hva de egentlig står for, sier Bjørndahl.

Han legger til at Rovviltets Røst har merket seg med at jegerstanden på norsk side er svært fornøyd med svenskenes utspill.

– Det eneste vi sitter igjen med etter denne meningsløse ytringen til jegerne, er egentlig bare en bekreftelse på det vi allerede har visst en stund - nemlig at jegerstanden består av notorisk ulvehatende folk, sier rovdyrvennen.

Vil ha sauen ut av skogen

– På samme måte ønsker vi sauen ut av skogen, og jakthundene vekk i fra ulverevir i Skandinavia. De aller fleste på vår side har disse ønskene i grunn for sitt arbeid og sine standpunkter, sier Bjørndahl.

Han legger til at dette ikke er noe nytt, og at dette er noe de aller fleste vet.

 – Mest sannsynlig vil vi ikke oppleve at utmarksbeitet vil bli avskaffet på enda en lang stund. Og løshundjakten er "hellig" for mange jegere i dag. Derfor vil det neppe bli forbud mot dette i vår tid. Men det hindrer oss ikke i å ytre oss på samme måte som jegerne, selv om det absolutt ikke har noen hensikt, bortsett i fra å irritere enda flere folk, avslutter Bjørndahl.