Emilie Enger Mehl ut mot mediene etter ulveskytingen i Sør-Odal: – Ut fra medias framstilling kunne det like gjerne vært drap på et menneske

KONFLIKTDRIVENDE: Emilie Enger Mehl kritiserer media for å menneskliggjøre ulven som ble skutt i Sør-Odal tirsdag. – Å ta livet av dyrer helt vanlig, og dette bidrar til å øke konflikten, sier stortingsrepresentanten fra Åsnes.

KONFLIKTDRIVENDE: Emilie Enger Mehl kritiserer media for å menneskliggjøre ulven som ble skutt i Sør-Odal tirsdag. – Å ta livet av dyrer helt vanlig, og dette bidrar til å øke konflikten, sier stortingsrepresentanten fra Åsnes.

Stortingspolitiker Emilie Enger Mehl (Sp) tar et oppgjør med måten ulveskytingen i Sør-Odal blir framstilt i mediene. Det har hun fått enorm respons på i sosiale medier.

DEL

«En ulv er skutt, ut fra medias framstilling kunne det like gjerne vært drap på et menneske.»

«Det store spørsmålet er: ble gjenopplivning forsøkt? Kunne ulven blitt fløyet med luftambulanse til nærmeste dyrehospital? Har noen tatt hånd om ulvens pårørende?» spør Sps stortingsrepresentant for Hedmark, Emilie Enger Mehl, i et innlegg på sin Facebook-side.

Innlegget ble en klikkvinner, med 18.000 likes, 262 delinger og 327 kommentarer.

Emilie reagerer på mediedekningen og politiets uttalelser etter at en bonde tirsdag morgen skjøt en ulv inne på et sauebeite på en gård på Sander i Sør-Odal.

– Voldsom dramatisering

– En ulv er skutt, men i mediene blir saken dramatisert voldsomt og framstilt omtrent som om det skulle vært et menneske. Dette er uheldig «disneyfiksering» og menneskeliggjøring av dyr. Det blir veldig vanskelig å diskutere rovdyrforvaltning på en saklig måte når medias framstilling hele tiden skal skape mest mulig dramatikk rundt ulv, sier Enger Mehl til Glåmdalen.

Ifølge politiets pressemelding ble ulven «erklært død på stedet», og den er også sendt til obduksjon for å finne ut «hvilken identitet den har». Dette reagerer Sp-politikeren på, og mener at dette «bidrar til å menneskeliggjøre ulven på en måte der den blir framstilt som om det er snakk om et menneske».

– Jeg må presisere at saken er under etterforskning og at jeg ikke kan konkludere hva som blir utfallet, men jeg reagerer på at det blir dramatisert at det er ulven som er død. I denne saken kunne tittelen like gjerne vært «bonde reddet sauer fra dyretragedie», mener Sp-politikeren, og mener framstillingen får ulven nærmest til å framstå som «hellig».

– Konfliktdrivende framstilling

– Å ta livet av et dyr er helt vanlig, det gjør menneskeheten i stor skala hver dag, dyr slaktes for så å bli spist. Det å skyte en ulv er ikke noe mer dramatisk enn å ta livet av et annet dyr. Jeg mener det er uheldig for debatten at det blir framstilt på en konfliktdrivende måte, og saken får etter mitt syn en skjev framstilling, sier Enger Mehl.

– Rovdyrforvaltningen er basert på en todelt målsetting om både å ivareta rovdyr og beitenæringen. Det er nødt til å være en balanse, vi kan ikke sette rovdyrenes hensyn over beitenæringen som om de er «hellige», det blir lite balansert. 

– Når du sammenligner dette som et drap på et menneske, mener du politiet legger for mye ressurser i etterforskningen her?

– Det vil jeg ikke si. Jeg synes det er bra en slik sak blir fulgt opp for å finne ut av hva som faktisk har skjedd. Men jeg mener måten det blir framstilt på fører til at mange vil tolke – og nærmest forhåndskonkludere – at det har skjedd noe ulovlig fordi en ulv er skutt, før politiet har etterforsket ferdig.

– Hvordan mener du selv en slik sak bør framstilles?

– På en mer balansert måte. Det kunne kommet mye tydeligere fram at det var snakk om en ulv som gikk inne på et sauebeite. Vi har en nødvergebestemmelse som er der for en grunn, og foreløpig har ikke politiet sagt noe som gir grunn til å tro at det har skjedd noe ulovlig. Likevel blir det framstilt som en sensasjonell nyhetssak hvor ulven er i fokus som den skadelidende. Det er ingenting som tyder på at ulven har lidd i denne saken. Tvert imot er det sannsynlig at sauene hadde gjort det hvis ulven hadde angrepet dem, mener Enger Mehl

Artikkeltags