Frp-Johnsen høster bråk for ulveutspill

FÅR KRITIKK: Stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (Frp) får hard kritikk både fra jegerhold og fra politiske motstandere. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

FÅR KRITIKK: Stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (Frp) får hard kritikk både fra jegerhold og fra politiske motstandere. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Stortingsrepresentant Tor André Johnsens ulvejaktutspill faller ikke i god jord verken hos skadefellingsleder Jo Esten Trøan eller hos Åmot-ordfører Ole Gustav Narud (Sp).

DEL

Trøan, som er skadefellingsleder for fellingslagene i Nord-Østerdal, stiller seg bak Naruds ønske om at lisensfelling av ulv bør skje i regi av Statens naturoppsyn (SNO). Johnsen på sin side støtter klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), som har sagt nei til dette.

– Hvorfor i all verden skal skattebetalernes penger brukes på jakt i regi av Statens naturoppsyn når det er 800–900 jegere i Norge, som gjerne vil ut og skyte ulv? Eventuell ulvejakt kan vanlige jegere ta seg av. Jaktsesongen innenfor sonen må utvides til seks måneder, fra oktober til mars. I tillegg må jegerne få lov til å bruke hund, uttalte Johnsen til Østlendingen.

På ville veger

Trøan mener Johnsen er på ville veger.

– Det er langt mer effektivt at SNO tar seg av ulvejakt. SNO kan bruke både helikopter og snøscooter, og da blir jakta langt mer effektiv. I sommer anslår jeg at det er brukt over 10 millioner kroner på rovdyrjakt i Hedmark og Oppland uten at mange dyr er felt. Dette er lite effektivt. Det slår også beina under Johnsen argumentasjon om bruk av skattebetalerens penger hvis jakt foregår av SNO, sier Trøan.

– Frekt av Johnsen

Åmot-ordfører Narud, som sammen med ordførerne i Trysil, Elverum og Våler (de to siste med Høyre-ordførere) ønsker SNO-jakt, finner ikke ord for hvor frekt han synes det er av Frp-Johnsen å snakke om skattebetalernes penger når det gjelder effektiv ulvejakt.

– Her har staten påført innbyggerne og jegerne innenfor ulvesonen store kostnader. Da er det ikke til å tro at Johnsen får seg til å si at staten ikke skal bruke penger på å ordne opp i problemer staten har skapt. Her er det jo snakk om et miljøproblem staten har påført store deler av Hedmark. Johnsen spør om jeg ikke har tro på norske jegere. Mitt svar er at jeg ikke har tro på Vidar Helgesen, og jeg har ikke tro på regjeringen. Disse er ansvarlige for at det ikke ble noen lisensjakt våren før stortingsvalget. Jeg har heller ikke tro på Tor André Johnsen, som helt sikkert ikke vil bidra til å få fjernet Helgesen som klima- og miljøminister. Johnsens utspill viser dessuten at han ikke har satt seg inn i saken, og jeg vil si det så sterkt at han ikke fortjener å bli gjenvalgt, uttaler Narud, som videre viser til Venstre og MDGs omsorg for ulven.

– Det Venstre og MDG oppfatter som et miljøgode er en miljøulempe for andre deler av befolkningen, sier Narud, som tror at klima- og miljøminister Helgesens nei til å la SNO utføre ulvejakt bare betyr at Helgesen ikke har til hensikt å gjennomføre noen jakt.

– Vi har ikke engang fått svar på henvendelsen vår, som bare dreide seg om et møte der vi kunne få legge fram argumentene våre for at SNO skal utføre ulvejakt. Vi ønsker å unngå voldelige konflikter mellom jegere og demonstranter, og vi ønsker en effektiv jakt, sier Narud.

Artikkeltags