Ønsker å flytte ulveansvaret

ROVDYRUTSPILL: Frps Tor André Johnsen (t.h.) fra Hedmark og Morten Ørsal Johansen fra Oppland mener Landruks- og matdepartementet må ta over rovviltansvaret.  (Foto: Privat)

ROVDYRUTSPILL: Frps Tor André Johnsen (t.h.) fra Hedmark og Morten Ørsal Johansen fra Oppland mener Landruks- og matdepartementet må ta over rovviltansvaret. (Foto: Privat)

Frps stortingsrepresentanter i Hedmark og Oppland ønsker at Landbruks- og matdepartementet skal overta ansvaret for å forvalte ulvestammen fra Klima- og miljødepartementet.

DEL

Det foreligger ikke noe landsmøtevedtak på saken, men Tor André Johnsen fra Hedmark og Morten Ørsal Johansen fra Oppland foreslår nå å flytte landets rovviltforvaltning fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet. Ifølge Johnsen er det flere statsråder og flere i Frps stortingsgruppe som støtter dette

– Dagens praksis fungerer ikke optimalt, og dette er svært viktig for Norges rovviltpolitikk. Landbruks- matdepartementet har større forutsetninger for å se alle aspektene ved problematikken rundt rovvilt med hensyn til berørte beitenæringer og andre utfordringer, sier stortingsrepresentant for Oppland og partiets landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen.

Johnsen er enig.

– Dette er en viktig sak for hele landet, men spesielt Innlandet. Det siste året har vi sett en rekke hendelser der ulv har påført store skader på sau eller bufe og hunder. Det har gått så langt at flere sauebruk har blitt lagt ned og folk i distriktene har fått svekket livskvalitet. Vår foreslåtte endring i rovviltforvaltningen vil være til det beste for næringen, rovdyrene og folk som bor i berørte områder, sier Johnsen.

Artikkeltags