Forskerne mener det er rundt 30 ulver i Norge.

Omtrent samme antallet regner man med lever i grenseområdet mot Sverige. Seks av ca. 60 mulige ulver er ikke dårlig på ett bilde.

Tallene er hentet fra Høgskolen i Hedmarks sluttrapport for bestandsovervåkning av ulv vinteren 2011–2012 som nylig er offentliggjort.

LES OGSÅ:

Tallene viser at det er registrert totalt 33 ulveflokker og 27 eller 28 revirmarkerende par i Norge og Sverige.

Det ble bekreftet yngling i 28 av flokkene.

Fem flokker i Hedmark

De tre flokkene i Norge er Julussa-flokken, Slettås-flokken og Aurskog-flokken.

Alle innenfor den omdiskuterte ulvesonen. Forskerne har registrert valper i alle flokkene.

I tillegg til de tre flokkene er to revirmarkerende par registrert med hele reviret sitt i Norge. Det ene er Åsta-Løten-paret, det andre Kynna-paret.

Fire flokker, tre med valper og 3–4 revirmarkerende par, hadde tilhold på tvers av riksgrensa.

To av disse flokkene, Rotna-flokken og Skugghöjden, holder til i grenseområdene sør i Hedmark.

Blir flere

Ulveforskerne regner med at det nå er mellom 260 og 330 ulver i Norge og Sverige.

Tallet er uendret i forhold til fjoråret. I rapporten står det at på 1990-tallet økte antall ulver i Norge og Sverige fra færre enn 10 dyr til nesten 100 i 1999.

Økningen har altså fortsatt, og gjennom det siste tiåret har bestanden hatt en gjennomsnittlig årlig tilvekst på 14 prosent.

Hele åtte av de 28 ynglingene i 2011 var valpekull født av par der én av foreldrene var avkom av finsk-russiske fedre fra de tidligere ynglerevirene i Kynna og Galven.

Forskerne er bekymret for at betydelig innavl på sikt kan bli det største problemet for ulvebestanden.

LES OGSÅ: