Ulvedommen mot Nordsveen blir stående

ULVESAKEN: Svein Ove Nordsveen i del to i ulvesaken i Eidsivating lagmannsrett. Til venstre aktor Inge Svae-Grotli og forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen. Nå er dommen endelig.

ULVESAKEN: Svein Ove Nordsveen i del to i ulvesaken i Eidsivating lagmannsrett. Til venstre aktor Inge Svae-Grotli og forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen. Nå er dommen endelig. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig avvist anken fra Svein Ove Nordsveen i ulvesaken. Det betyr at dommen fra lagmannsretten på 90 dagers fengsel blir stående.

DEL

Engerdølen Svein Ove Nordsveen ble i Eidsivating lagmannsrett 27. juni i år dømt til 90 dagers fengsel for forsøk til medvirking på ulovlig ulvejakt.

Dommen ble anket til Høyesterett. Nå har Høyesteretts ankeutvalg enstemmig avvist anken.

I ankeutvalgets beslutning konkluderes følgende:

«Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre grunner tilsier at anken blir fremmet for Høyesterett, jf. straffeprosessloven paragraf 232, Anken tillates derfor ikke fremmet».

Fram og tilbake

Svein Ove Nordsveen ble i Sør-Østerdal tingrett dømt for forsøk til medvirkning på ulovlig ulvejakt i den store ulvesaken i Elverum. Han ble da dømt etter straffelovens paragraf 152 b, den strengeste loven mot miljøkriminalitet.

Dommen ble anket. Deretter ble Nordsveen frikjent i lagmannsretten som mente at han måtte dømmes etter naturmangfoldloven og ikke etter straffeloven. På tidspunktet ulvejakten fant sted i Elverum, var medvirkning etter naturmangfoldloven ikke straffbart. Lagmannsretten tok derfor ikke stilling til Nordsveens eventuelle medvirkning.

Blir stående

Påtalemyndigheten anket lagmannsrettens dom. Høyesterett slo så fast at straffeloven måtte gjelde og sendte av den grunn saken tilbake til lagmannsretten for vurdering av medvirkningsgraden.

I lagmannsretten ble Nordsveen funnet skyldig og dømt til 90 dagers fengsling for medvirkning.

Denne dommen blir nå stående etter at Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken.

Skuffende og underlig

– Det nærmer seg en tilstand der bare tanken på å gjøre noe straffbart, straffes. Det er både skuffende og underlig, sier Nordsveens forsvarer, Jørn Meidell Jacobsen.

Kongsvingeradvokaten har fulgt engerdølen hele vegen og etter høyesteretts avvisning, anser han nå saken som over.

Før saken eventuelt kan prøves på nytt, sier Meidell Jakobsen at må det komme nye opplysninger i forhold til selve ulvesaken. Han tenker først og fremst da på hvilke dyr det ble jaktet på i Strandbygda 15. februar 2014.

Dersom genforskning eller annen dokumentasjon for eksempel slår fast at det ikke var snakk om jakt på en truet art, blir gjenopptakelse vurdert.

Det vil i så fall gjelde alle de dømte i saken.

Artikkeltags