Nytt slag om Bern og ulvebestand. Mandag starter ankesaken

Hadde Klima- og miljødepartementet loven på sin side da de ga grønt lys for å ta ut Julussaflokken og Osdalsflokken på nyåret i fjor? Nei, mente WWF og saksøkte staten. Ja mente Oslo tingrett og frikjente staten. Mandag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett.