Utenriksdepartementet opplyser i en pressemelding at Romania 1. januar overtar formannskapet i EUs ministerråd. Under mottoet «Samhold, en felles europeisk verdi» vil formannskapslandet prioritere et tryggere, sikrere og et mer samlet Europa.

I forbindelse med sin formannskapsperiode, har Romania laget en oppsiktsvekkende ulvelogo. I pressemeldingen fra Utenriksdepartementet blir bakgrunnen for logoen forklart. Den er resultat av en konkurranse, som ble arrangert i Romania, der 15 år gamle Ioan Dobrinescu gikk av med seieren. En ulv er det sentrale motivet i logoen, som skal vise til et bevegelig, selvsikkert og dynamisk EU, som bekrefter sin forpliktelse til å ta vare på biologisk mangfold. 

– For meg må den europeiske union være selvsikker, sterk. Ja, som en ulv. Ut ifra det vi har lært gjennom historien er ulven representert i alle europeiske kulturer. I tillegg har jeg lært på skolen at Romania har den største ulvepopulasjonen i Europa. Jeg er glad i å beskytte naturen, og jeg tror Europa trenger å si dette, uttalte 15-åringen bak logoen.

Formannskapet i Rådet for den europeiske union går på omgang mellom de 28 medlemsstatene og overføres fra en medlemsstat til en annenhver sjette måned, det vil si den 1. januar og 1. juli hvert år. Nå er det Romanias tur til å overta stafettpinnen for aller første gang. Romania ble medlem av EU i 2007, og begynner i januar et 18 måneder langt trioformannskapssamarbeid med Finland og Kroatia.