Bakgrunnen for beslutningen er at anlegget ikke er tilpasset for å ta imot nye ulver.

Måten dyreparken er bygd på tilfredsstiller ikke dagens arbeidsstruktur, der kontakten mellom ulver og dyrepasser skjer med synlige barrierer.

Dyrene sluses gjennom ulike anlegg i forbindelse med rengjøring og mating.

Til tross for at parken framover ikke vil ha ulver inne i parkanlegget, utelukker ikke Kolmården at det vil komme nye ulver i framtiden.

I 2012 døde en dyrepasser inne i anlegget hvor ulvene befinner seg, i det som betegnes som en ulykke som skyldtes uoppmerksomhet.