Vi i NAF viser til tidligere sak i media om rundkjøringen i Løten.

I saken så dokumenteres det av Geir Pedersen at rundkjøringen ikke har blitt slik Statens vegvesen hadde tenkt den skulle være og at den er trafikkfarlig. Pedersen innrømmer den byggetekniske feilen og beklager dette. Han bekrefter at det har vært uhell der på grunn av feilkonstruksjonen, men bagatelliserer problemene med at det stort sett er lokalbefolkningen som kjører der og de vil lære seg å håndtere problemene! Kostnadene er for store og gevinsten er for liten målt opp mot kostnadene.

NAF er sterkt uenig i dette. Det kan ikke være slik at trafikantene skal lære seg å håndtere feilkonstruerte veianlegg. Det må være motsatt, at veianlegg skal være tilgivende når vi som trafikanter gjør feil. NAF er kjent med at det allerede i forbindelse med byggestarten ble påpekt at byggeplanen var feil uten at det ble tatt hensyn til.

Påstanden om at det stort sett er lokalbefolkningen som er trafikanter mener vi også er feil. Løten og Budor har mange besøkende. Både på grunn av severdigheter, turistmål, skianlegg, hytteeiere med gjester og arrangementer. Det er varelevering med tungtransport med mer.

Rundkjøringens feilkonstruksjon er like ille på sommeren som den viser seg å være nå på vinteren. Ved våt veibane så vil vi få lignende uhell som nå, men i tillegg kommer syklistene og motorsyklistene som vil være enda mer utsatt for alvorlige personskader.

Det er så sterkt fokus på Null visjonen og å ta det tiltakene som må til for å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken enda mer så vi kan ikke akseptere at det bygges trafikkfarlige løsninger som møtes med unnskyldninger. Det er kanskje liten mulighet for at uhell i denne rundkjøringen fører til død eller alvorlige skader, men det kan ikke legges til grunn.

Ta tak i problemet nå!

Det er ikke er ikke «gevinster» som kan avgjøre dette, men risikoen for det motsatte.