Gå til sidens hovedinnhold

Rus i trafikken må straffes hardere

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det er mange forskjellige tiltak som er forsøkt for å redusere ulykker der rus er årsak, men det ser ut til at folk er reddere for å bli tatt av politiet, enn for å havne i en ulykke. Det er jo også slik at strafferammen på 21 dager er endret. Noe som betyr at man ikke nødvendigvis havner i fengsel, men kanskje «slipper unna» med en bot – noe som antakelig ikke er så avskrekkende. Bøter virker dessuten forskjellig på fattig og rik.

Jeg mener veldig bestemt at kjøring i ruset tilstand er noe som blir tatt altfor lett på. Hvis en person for eksempel skulle finne på å gå på gata med et våpen – helt synlig, uladd og ufarlig og uten dårlige hensikter, så reagerer politiet (forståelig nok) med stort oppbud i skuddsikkert utstyr. Vedkommende blitt satt i arrest og hjemmet ransaket osv. osv. En ruset bilfører er mange ganger farligere, men aksepteres dessverre så altfor ofte. Bilføreren blir stoppet og kontrollert, blåser rødt, tas med til lege for blodprøve, blir anmeldt – skriver under på anmeldelsen og sendes ut på gaten igjen. Fortsatt med promille! Promillesjåføren går tilbake til sin egen bil, starter bilen og kjører videre (skjer veldig ofte). Havner kanskje i ny kontroll og må gjennom samme løypa en gang til, eller så det skjer en ulykke som kunne vært avverget.

Å vite at man må sitte i arresten til man er edru, vil være avskrekkende nok til at flere vil la være

Mitt forslag for å få flere til å la bilen stå når de har drukket, er følgende: Dersom man blåser gult eller rødt, skal vedkommende få muligheten til en ny prøve. Samtidig som politiet sikrer bevis med blodprøver/urinprøver etc. Når det er avklart at det er promille/rus over lovlig nivå, settes vedkommende i arrest og blir sittende til han eller hun blåser grønt. Helt uavhengig hvor lang tid dette måtte ta. Når vedkommende blåser grønt igjen, vil han/hun være klar for avhør og underskriving av anmeldelse. Noe som da skjer i edru tilstand. Dette skal fungere likt for alle, ingen slipper unna.

Med dagens ordning er man ikke rusfri når avhør foregår. Til sammenligning er det ikke lov å avgi stemme til Kommune- og stortingsvalget hvis man ikke er edru. Da nektes man adgang til valglokalet.

Å vite at man må sitte i arresten til man er edru, vil være avskrekkende nok til at flere vil la være. Kanskje man ikke rekker jobben, flyet til Syden eller hva det måtte være. Frihetsberøvelse svir.

Deretter kan det vurderes fengselsstraff eller bot. For å redusere soningskøen noe, kan alle over 0,8 i promille sone minst 21 dager, mens de under 0,8 og ned til 0,4 kan slippe med bot tilsvarende 1,5 månedslønn regnet etter gjennomsnitt siste tre år eller siste år (det høyeste beløpet). De med 0,2 – 0,4 bøtelegges med tilsvarende en månedslønn regnet på samme måte. De med 0,2 – 0,4 i promille mister førerkortet i minst seks måneder, de med 0,4 – 0,8 i 18 måneder og de med over 0,8 mister førerkortet i minst 50 måneder. Gjentakende kjøring etter dette, uten gyldig førerkort med eller uten promille, belønnes med dobbel bot og evig inndragning av førerkort og eventuelle kjøretøy ved ytterligere kjøring. Pluss fengselsstraff.

Ved ulykker med personskade forårsaket av ruset fører, bør man alltid minst bli tiltalt for drapsforsøk. Ved dødsulykker må det være minstestraff som ved drapsforsøk og drap, ingen formildende omstendigheter. Kjørt er kjørt og rus er rus. Årsaken til at man kjørte i ruset tilstand har ingen betydning for tiltalen. Unntaket er nødssituasjon hvor det ikke er noen andre muligheter for å skaffe hjelp i en livstruende situasjon. Da er det utelukkende kjøring frem til første punkt det er mulig å få hjelp videre som gjelder.

Uansett er min agenda ikke å straffe, men å forebygge/avskrekke. Folk flest er mer redd for å bli tatt enn for å havne i en ulykke. Jeg ser det motsatt. Det er bedre å bli tatt, enn å bli utsatt for en ulykke. Håper noen ser på mitt forslag og gjør gode tiltak for å avskrekke ruskjøring.

Kommentarer til denne saken