Russerevy trues med boikott

Navnet på russerevyen er så kontroversielt at det trues med boikott og politiet har ringt. «Burde tigi abort» blir stående. En figur på plakaten er derimot fjernet.