Russen feirer fortsatt – lagde mye lyd i natt

Flere steder i Innlandet har russen vært i kontakt med politiet.