Neste uke får bilister for første gang kjøre en del av nye rv. 25

Er er en skisse over den nye delen av rv. 25 som skal tas i bruk 31. oktober. Videre vestover mot Hamar vil dagens rv. 25 fortsatt brukes.

Er er en skisse over den nye delen av rv. 25 som skal tas i bruk 31. oktober. Videre vestover mot Hamar vil dagens rv. 25 fortsatt brukes. Foto:

Statens vegvesen jobber sammen med sine entreprenører så asfalten flyr. Neste uke er det ny trafikkomlegging, og denne gangen får bilister teste den nye vegen.

DEL

Den nye riksvegen tar form på flere steder, og for første gang får bilistene kjøre en del av den nye riksvegen.

Den nye delen skal tas i bruk i forbindelse med arbeidene med ny gang- og sykkelveg langs rv. 25 fra Kroksti og vestover, med omlegging av vegen inn mot ny bru ved Årsrudhagen.

Trafikken vil derfor på dagens rv. 25 vil bli flyttet over på to av feltene på den nye riksvegen rett vest for Myklegard. Dette vil skje natt til 31. oktober. Omkjøringen vil være åpen fra kl. 7 torsdag 31. oktober.

Den midlertidige rundkjøringen vest for Myklegard vil også bli fjernet, og lokalvegen bak Myklegard blir stengt for gjennomkjøring.

En ny midlertidig rundkjøring vil bli satt opp i krysset mellom rv. 25 og fv. 158/1834 Heimdalsvegen ved Ånestad Bru.

Artikkeltags