Trafikkomlegging på rv. 3/25: Her skal det bygges to rundkjøringer på to døgn

Statens vegvesen skal nå starte med en omfattende trafikkomlegging når byggingen av Ånestadkrysset på riksveg 3/25 ved Myklegard starter.