Ruspåvirket kjøring på riksveg 25 og råkjøring på riksveg 3: To førerkortbeslag i natt

Natt til lørdag har gått stille og rolig for seg, sett med politiets øyne.