– Dette er vegene i Innlandet som vi må prioritere

Vegforum Innlandet har allerede pekt ut hvilke veger som må prioriteres i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022 til 2033. Firefelts veg mellom Løten og Hamar står høyt på lista.