Vegvesenet har kunstplaner for Ånestad-krysset: Tema blir verken akevitt eller Munch

Statens vegvesen har invitert tre utvalgte kunstnere til konkurranse om å lage utsmykking i det nye Ånestad-krysset. Løten og Elverum kommuner står fritt til å foreslå kunst andre steder langs vegen, men må betale selv.