Nå kan du være med på å bestemme hva de nye vegkryssene skal hete

Tønsetkrysset eller Brennerikrysset; hva klinger best? Løten kommune har sin favoritt og vil sende forslaget ut på høring.