Denne videoen er tatt opp i april 2019. Her bygges ny riksveg 3/25.