Arbeid medfører omfattende trafikkomlegging på rv. 3/25

Foto:

Nå bygges Ånestadkrysset på ny rv. 3/25 mellom Løten og Elverum. Arbeidet medfører en omfattende trafikkomlegging, opplyser Statens vegvesen.

DEL

Ånestadkrysset bygges planskilt med av- og påkjøringsramper og overgangsbru. Arbeidet her har nå kommet så langt at selve krysset skal på plass.

I første omgang bygges det to midlertidige rundkjøringer på rv. 3/25.

Forventer kø

– Fra mandag 2. september kl. 20.00 og utover natta bygger vi rundkjøring vest for Myklegard, i dagens kryss mellom rv. 3 og rv. 25. Vi asfalterer fortløpende. Det blir manuell dirigering på stedet og det kan forekomme køer, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Fra tirsdag 3. september kl. 20.00 og utover natta bygger vi rundkjøring øst for Taigaen. På samme måte asfalterer vi fortløpende og trafikken håndteres med manuell dirigering. Vi forventer kø og økt reisetid, skriver de videre.

Endret kjøremønster på Myklegard

I tidsrommet 9.–30. september legges trafikken om, i denne perioden blir det endret kjøremønster på Myklegard.

Den nye vegtraseen mot Løten sentrum over nyvegen skal fullføres inn mot Myklegard, med rundkjøring i dagens rv. 3/25 og opprustning av vegarmen inn mot næringsområdet.

– For å kunne gjennomføre disse arbeidene på en trygg og rasjonell måte blir rv. 3/25-trafikken ledet inn på lokalvegene i området, via de midlertidige rundkjøringene. Hastigheten settes ned til 40 km/t på omkjøringsvegene. Arbeidene sluttføres og riksvegtrafikken blir lagt tilbake på dagens veg tidlig i oktober, skriver Statens vegvesen.

Rv. 3/25-trafikken får forkjørsrett også på omkjøringsvegen.

Legger til rette for myke trafikanter

Det blir lagt til rette for overgang for myke trafikanter over Næringsvegen ved Taigaen.

– Vi ber om at fotgjengere benytter denne overgangen, skriver Statens vegvesen.

Bussholdeplassen utenfor Myklegard flyttes til ny holdeplass bak Taigaen. Dette blir den faste holdeplassen for alle busser fram til åpningen av nye rv. 3/25 høsten 2020.

Artikkeltags