På denne riksveg 3/25-strekninga settes fartsgrensa ned

Fartsgrensa på riksveg 3/25 ved Terningåa i Elverum blir om kort tid satt ned fra 70 kilometer i timen til 60 kilometer i timen.