Håp om at denne riksveg 3-traséen flyttes vekk fra bebyggelsen

Statens vegvesen ønsker å restarte planleggingen av ny riksveg 3 forbi Opphus. Denne gangen er det skoglinja som gjelder.