Forbikjøring endte i kollisjon på riksveg 3

Hvorfor den ene bilen valgte å kjøre forbi den andre er så langt uklart.