Søndag formiddag måtte brannvesenet i Elverum rykke ut til en skogbrann ved Hanstadvika sør i Elverum.

– Vi fikk melding om at det har vært et branntilløp på den store øya nede i Hanstadvika, forteller vaktleder på 110-sentralen Erik Sørhagen.

Ukjent årsak

Det skal ikke ha vært snakk om noen stor og dramatisk brann.

– Vi sendte mannskaper ned dit for en kontroll, men innringer hadde allerede slukket mye av brannen.

Det skal ikke ha vært noen fare for spredning, da det skjedde ute på øya. En liten gapahuk skal være berørt, ellers var det stort sett vegetasjon som har fått kjørt seg.

– Vi har kontroll på brannen, og driver på med en form for etterslukking, sier Sørhagen.

Hva som kan være årsaken til brannen ville han ikke uttale seg om.

Farevarsel for skogbrann

I Elverum og innlandet generelt er det nå sendt ut gult farevarsel for skogbrann etter en lengre periode med lite nedbør.

Vaktlederen oppfordrer folk til å følge forbudet mot åpen ild i skog og utmark i Norge. Dette varer fram til 15. september.

– Vi ber også folk være forsiktige på de tilrettelagte plassene for bål, og vise generell forsiktighet ute i naturen.

– De fleste er veldig flinke, og det har ikke vært ekstrem tørke, men noen tilløp har det vært, sier Sørhagen.