I juni og juli har Utrykningspolitiet stanset 2.275 sjåfører i Innlandet. Samtlige har kjørt for fort.

Nesten 300 i uka i Innlandet

Tall Østlendingen har hentet inn fra UP viser at det i ukene 23 til 30 er skrevet ut 2.114 forenklede forelegg for hastighetsovertredelser i Innlandet.

I tillegg er det skrevet ut 161 anmeldelser for fartsovertredelser.

Totalt blir det 2.275 reaksjoner i løpet av åtte uker, noe som tilsvarer 284 hver eneste uke sommeren igjennom.

2.500 reaksjoner ukentlig nasjonalt

På landsbasis ble det i de samme ukene skrevet ut 18.472 forenklede forelegg, mens 1.283 sjåfører ble anmeldt for å ha kjørt for fort.

Det gir et totalantall på 19.755 reaksjoner i løpet av åtte uker, noe som tilsvarer 2.469 i uka.

UP har ikke tall på hvor mange som har fått førerkortet beslaglagt som følge av anmeldelsene.

Etter å ha kjørt for fort – men ikke fort nok til å miste førerkortet – blir du anmeldt dersom du ikke vedtar det forenklede forelegget du får, det som på folkemunne gjerne omtales som fartsbot.

Grønt fokus i sommer

Fungerende distriktsleder i UP, Ola Nøklebye Evensen, sier at de har hatt fokus på grønne veger i sommer. Det vil si europa- og riksvegnettet. Betegnelsen grønn kommer av de grønne skiltene som indikerer hvilken riksveg eller europaveg du kjører på.

– Vi har en nasjonal strategi i sommer for å få ned hastigheten på disse vegene. Det er her de fleste alvorlige ulykkene skjer. Spesielt på vegene med høgere fartsgrenser. Det har vi hatt et særlig fokus på i sommer, etter at vi har hatt en trend i det siste med stigende dødstall på det norske vegnettet, sier han.

Analysen av den enkelte ulykke vil kartlegge årsaken til at det smeller.

– Det vi uansett vet er at fart, rus og forstyrrelser når du sitter bak rattet er hovedårsaken til at ulykker skjer, sier Evensen.

Skjermtyv i bilen

Derfor har Utrykningspolitiet et langsiktig arbeid for å få ned antallet ulykker. I de samme ukene i fjor stanset UP 2.729 bilister, mot 2.275 i år. Dette er en nedgang på nærmere 17 prosent.

På landsbasis ble det totalt 19.755 reaksjoner i juni og juli i år, mot 20.549 i fjor – en nedgang i underkant av fire prosent.

– Det er ingen stor endring i antallet reaksjoner fra i fjor til i år. Tilfeldighetene kan spille en rolle, med tanke på hvor vi har kontroll. Men det langsiktige arbeidet gir resultater over tid. Vi har vært heldige og hatt relativt får dødsulykker de siste åra. Trenden har vært nedadgående i flere år. Om det er statistisk tilfeldig at vi har hatt en økning i det siste, eller om det er andre årsaker til det, blir bare en spekulasjon, sier distriktslederen.

Han er uansett krystallklar på en ting. Kjører du bil – skal du ha fokus på det. Og ingenting annet.

– Mobiltelefonbruk har vi alltid fokus på. I det siste har det kommet noen rapporter som går på hvor mye av oppmerksomheten vår skjermene i bilen stjeler. Uavhengig av om det er en direkte årsak til årets ulykkessommer, er det en kjensgjerning at også skjermene er en stor oppmerksomhetstyv i morderne biler, sier fungerende distriktsleder i UP, Ola Nøklebye Evensen.