Ikke det at det er noe som helst galt med sponplater. Men det blir stadig mer gammeldags å kalle Forestia på Braskereidfoss for en sponplatefabrikk. Det er ikke mange år sida hjørnesteinsbedriften sleit hardt økonomisk. Men ledelse og arbeidsfolk har snudd det ved å lage nye, mer avanserte og så deretter mer etterspurte produkter. Og det går såpass godt at Østlendingen i helga kunne fortelle at Forestia nå bygger et lager, som de sjøl med rette kaller storlager, for 45 millioner kroner. At lokale Martin M. Bakken fra Elverum har entreprisen er sjølsagt et pluss.

Men det er et par andre ting Østlendingen velger å trekke fram viktigheten av, fordi det er så gledelig. De ansatte roser eierne for satsinga, og ledelsen er klare på de ansattes betydning for at pilene går oppover. I tillegg får teknisk etat i Våler anerkjennelse og takk for at de legger til rette for utvidelsen. Smak på det igjen: Ansatte, eiere, ledelse og teknisk etat med tydelig anerkjennelse av arbeidet til hverandre. Det kan jo være med å forklare suksessen.

Og nå bør det være Regjeringas tur til å være med på laget. Forestia har som kjent konkrete og gode planer for å starte opp en fabrikk som produserer kvalitetsvarer ut av skogsavfall. Her snakker vi klimatiltak og grønt skifte i praksis. Prislappen er beregna på rundt 250-300 millioner kroner. Det vil gi cirka 100 arbeidsplasser. Og det blir satt i gang straks Regjeringa bevilger rundt 100 millioner. Det har de gitt signaler, det kan tolkes som garantier, om. Men det går tregt å komme til vedtak. Vi oppfordrer regjeringa til å få opp farta, og sørge for at den livskraftige bedriften på Braskereidfoss får enda større suksess, til glede like mye for storsamfunnet som lokalsamfunnet.