Entreprenør vant mot Vegvesenet i tingretten – signerte historisk kontrakt til 15 millioner

Trøndelag fylkeskommune og HR Entreprenør AS har inngått kontrakt om oppgradering av fv. 31 mellom Røros og riksgrensen til Sverige. Verdien på kontrakten er i underkant av 15 millioner kroner.