Hæhre Entreprenør må tilbakebetale 32 millioner til staten: – Vi er skuffet over dommen

Fredag i forrige uke ble det avsagt dom i sluttoppgjørssaken mellom Hære Entreprenør og staten rundt utbyggingen av fellesprosjektet for parsellen FP3 fra Minnesund til Kleverud langs Mjøsa.

DEL

Resultatet ble at staten i stor grad vant fram med kravene sine.

Det skriver bygg.no mandag.

– Vi er skuffet over dommen som vi mener er feil. Vi har i liten grad fått gjennomslag for våre synspunkter, og vi vil sammen med våre advokater benytte tiden framover til å vurdere om dommen skal ankes, sier konsernsjef Svein Hov Skjelle i BetonmastHæhre via en pressemelding.

Dommen gjelder et omfattende og komplekst sluttoppgjør etter gjennomføringen av entreprisen FP3.

FP3 er en av tre kontrakter for utbygging av ny firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane fra Minnesund til Kleverud langs Mjøsa. Hovedarbeidene i FP3 kontrakten var etablering av firefelts E6 på omkring 9,6 og 4,75 kilometer dobbeltsporet jernbane.

Bane NOR SF og Statens vegvesen var i fellesskap byggherre i prosjektet. Kontrakten ble inngått i mai 2012, og prosjektet ble sluttført i 2016.

Retten har tatt stilling til en uenighet mellom partene på om lag 750 millioner kroner. Tingrettens resultat innebærer at Hæhre har fått medhold i cirka 65 millioner kroner av selskapets krav. Flere av de omtvistede kravene var betalt underveis i prosjektet.

Konsekvensen av den løpende betalingen er at Hæhre er dømt til å tilbakebetale cirka 32 millioner kroner. I tillegg er selskapet dømt til å delvis erstatte motpartens sakskostnader.

Taale Stensbye i Statens vegvesen, som var prosjektleder for utbyggingen av Fellesprosjektet, sier i en kommentar til bygg.no at de er fornøyd med rettens avgjørelse, men at de trenger mer tid til å sette seg inn i dommen.

– Av gjennomgangen vi har hatt så langt er det en grundig og godt gjennomarbeidet dom – som er fundert på kontrakten og gjeldende rettspraksis. Vi registrerer også at den er enstemmig. Nå skal vi bruke tiden framover til å sette oss nærmere inn i domsavgjørelsen, sier Stensbye, som nå er prosjektleder for OPS-utbyggingen rv.3/rv.25 mellom Løten og Elverum.

Artikkeltags