Større trafikkvekst enn forventet kan gi lavere bomtakster på E6

Samtidig viser beregningene at fjerning av sidevegsbommene vil gi eksplosjon i trafikken på Furnesvegen.