Elverum kommune nok en gang uenig med Bane Nor

UENIGE: Nok en gang er Elverum kommune og Bane Nor uenige, denne gangen om en ny reguleringsplan for Heradsbygd.

UENIGE: Nok en gang er Elverum kommune og Bane Nor uenige, denne gangen om en ny reguleringsplan for Heradsbygd. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Elverum kommune ber nok en gang Fylkesmannen mekle med Bane Nor. Denne gang om innsigelsen Bane Nor har lagt ned om ny reguleringsplan for Heradsbygd.

DEL

Sist Elverum kommune ba Fylkesmannen mekle mellom kommunen og Bane Nor var da Bane Nor krevde at det skulle bygges gangbru over jernbanen for mye trafikanter, før det blir utbygging ved Vestad skole.

Bane Nor trakk innsigelsen mot at utbygger skulle sette opp gjerde og porter mot jernbanene langs Grundsetvegen.

Da Elverum kommune spurte hvilken hjemmel Bane Nor hadde for dette kravet, trakk Bane Nor både innsigelsen og dette kravet.

For mye trafikk

Denne gangen gjelder uenigheten mellom Elverum kommune og Bane Nor kryssing av jernbanen i Heradsbygd. Elverum kommune er i gang med ny områdereguleringsplan for Heradsbygd. Noen av hensikten med planen er å legge til rette for mer boligbygging i Heradsbygd.

Den legger rette for 23 nye boligtomter i området Teaterbyen, Tassåsen og ved Garveløkkevegen. I Kvithammarberget er det foreslått 33 nye boligtomter samt to områder med mulighet for å bygge rekkehus, med inntil 10 boenheter. Totalen av nye tomter er altså beskjeden sett opp mot kommuneplanens rammer, men såpass romslig at planen skal kunne dekke behovet for nye boliger i søndre Elverum i lang tid, mener Elverum kommune.

Beskjeden økning

I dag er det ni planoverganger på hele strekningen, fem av dem er i bruk. Planen legger opp til bygging av gang- og sykkelveg langs jernbanen, slik at en konsentrerer trafikken over jernbanen til færre overganger. Bane Nor har lagt ned innsigelse mot økt trafikk over jernbaneovergangene ved Nøtåsvegen og Lykkjegutua. Bane Nor ber i realiteten om at disse kryssene skal skje i to plan, altså enten over eller under jernbanen.

Bane Nor mener det legges opp til en betydelig økning av trafikken, og krever at når det er bygd ti hus skal Elverum kommune og Bane Nor forhandle om kryss i to plan.

Elverum kommune synes det er uholdbart å ha en slik klausul på en kommunedelplan, og ber Fylkesmannen mekle i saken.

Artikkeltags