Espen Heiberg Rasch fra Elverum har påpekt store svakheter og mangel på regelmessighet i kollektivtilbudet mellom Elverum og Gardermoen/Oslo. I et brev til blant andre Hedmark fylkeskommune, Hedmark trafikk, NSB, Samferdselsdepartementet og nå også Jernbanedirektoratet gjennomgår han kollektivtilbudet mellom Elverum og Oslo/Gardermoen. Østlendingen omtalte brevet 16. juli i fjor.

– Den store svakheten med dagens tilbud er at det overhodet ikke er noen regelmessighet i avgangene. Dette skyldes ikke mangelfullt kundegrunnlag, men en blanding av flere uheldige omstendigheter. Noen ruter er drevet på anbud, andre er kommersielle uten subsidier, og noen aktører opererer bare innad i Hedmark, påpekte han.

 

Ny operatør kan forbedre tilbudet

Nå foreligger det et svar fra Jernbanedirektoratet, som har det helhetlige ansvaret for styring og koordinering av jernbanesektoren i Norge.

– Økningen i antall avganger med tog mellom Elverum og Hamar til en avgang i timen i hver retning har vært ønsket av Hedmark fylkeskommune og vurdert flere ganger de siste årene. For tiden er dessverre noe så banalt som mangel på dieselmotorvogner i Norge til hinder for en sånn tilbudsforbedring, skriver seksjonssjef Ove Skovdahl, som har ansvar for samarbeidet mellom Jernbanedirektoratet og fylkeskommunene på Østlandet, deriblant Hedmark.

Han viser til at togtilbudet på Rørosbanen vil bli konkurranseutsatt fra 2019, noe som betyr at enn annen aktør enn NSB kan få oppdraget med å kjøre tog gjennom Østerdalen.

– Det er Jernbanedirektoratet som er oppdragsgiver for togoperatøren, og det er vi som setter minimumskrav til tilbudet, for eksempel minste antall avganger og korrespondanse i Hamar. Utover minstekravene vil operatøren på eget initiativ kunne foreslå og gjennomføre forbedringer i tilbudet. Det blir spennende å se hvilke forbedringer en ny operatør kan tenkes å foreslå på strekningen, skriver Skovdahl.

 

Ny felles reiseplanlegger

En ny reiseplanlegger kan hjelpe de reisende med å få oversikt over tilbudet som eksisterer.

– I forbindelse med jernbanereformen etablerte staten virkemiddelselskapet EnTur AS, som har operativt ansvar for koordinering av kollektivtransport i Norge. Som et første verktøy lanserte dette selskapet i november appen EnTur, som en felles og samlet reiseplanlegger for all kollektivtransport i Norge. Denne gir oversikt over alle aktuelle tilbud, for eksempel mellom Elverum og Gardermoen. Selskapet har som mål at kunden skal få kjøpe billett med alle transportselskap, også for sammensatte reiser, med en og samme transaksjon om ikke at for lenge, opplyser Skovdahl.

Han viser videre til at Jernbanedirektoratet har innledet dialog med fylkeskommunene om takstsamarbeid, sånn at for eksempel samme billett skal gjelde på buss og tog mellom Elverum og Hamar. Det arbeides også med å forbedre korrespondansen mellom buss og tog.