Du får ikke gebyr for ikke å bruke setebelter på bybusser

BRUKER ALLTID SETEBELTE: Selv om det ikke er påbudt bruker Ruth Alnes fra Elverum alltid setebelte på bybyssen. (Foto: Anita Høiby Gotehus)

BRUKER ALLTID SETEBELTE: Selv om det ikke er påbudt bruker Ruth Alnes fra Elverum alltid setebelte på bybyssen. (Foto: Anita Høiby Gotehus)

Oppslag på bussene truer med gebyr, men kan man egentlig bli bøtelagt for ikke å bruke setebelte på bybusser? Nei, svarer både Hedmark Trafikk og Statens vegvesen.

DEL

På busser i Hedmark henger det oppslag laget av Statens vegvesen der det står at det er påbudt å bruke belte når dette er montert, og at det kan koste deg 1.500 kroner om du glemmer det. Sånne oppslag henger også på bybussene, der det er mange ståplasser.

Østlendingen har stilt følgende spørsmål til Vegdirektoratet og Statens vegvesen:

– Er det sånn at man kan bli ilagt gebyr for ikke å bruke setebelter i bybusser om man sitter, samtidig som det er greit å stå usikret i bussene?

Ikke pålegg om beltebruk i bybuss

Ida Bergene Kongsrud i avdeling for trafikantadferd i Statens vegvesen svarer:

– Påbudet om å bruke belte gjelder ikke for busser i bussklasse 1. Det betyr at det ikke er pålagt å bruke belte i disse, og man blir derfor ikke ilagt gebyr ved å sitte usikret uten belte. Bybuss i bussklasse 1 er busser som har avsatt plass til ståplasspassasjerer, og som tillater hyppige passasjerforflytninger med kapasitet på over 22 passasjerer pluss fører. Busser i klasse 1 er konstruert og ment for å kjøre i bytrafikk. Dette innebærer lav hastighet i kombinasjon med hyppig og effektiv av- og påstigning. I bussklasse 2 kan du bli ilagt gebyr hvis du sitter usikret i bussen. Dette gjelder ikke stående passasjerer da det er gjort et unntak for disse i belteforskriften, opplyser hun, men legger til:

– Dersom vi alle bruker beltet når vi kan, så gjør vi turen tryggere for oss selv og dem vi reiser sammen med.

Markedssjef Cathrine Glomsvoll i Hedmark Trafikk sier at bybussene i Hamar og Elverum stort sett er klasse 1-busser.

– I bybussene er det ikke påbudt med sikkerhetsbelte, men i alle våre anbud har vi stilt krav om sikkerhetsbelter for å kunne gi et så godt tilbud som mulig til våre kunder. Disse beltene er godkjent av Vegdirektoratet, som er ansvarlig for å godkjenne bussmateriell. For øvrig følger Hedmark Trafikk de retningslinjer og føringer Statens vegvesen og Vegdirektoratet gir, påpeker hun.

B3-ruta Stange - Hamar - Brumunddal er et unntak. Den kjøres gjerne med klasse 2-busser, der det er påbudt å bruke beltene.

For korte setebelter

Et annet problem på mange av Hedmark Trafikks busser er at setebeltene er for korte til at omfangsrike personer kan benytte dem. Kan de bli ilagt gebyr hvis de sitter på bussen uten belte? Igjen er svaret nei.

– Om du ikke har mulighet til å bruke belte fordi det ikke passer, vil du ikke bli ilagt gebyr. Vi er opptatt av at bussreisen skal være så sikker som mulig for alle og oppfordrer både oppdragsgiverne for busselskapene og busselskapene selv å tilby et så tilpasset sikkerhetsutstyr til passasjerene som mulig. Busskjøper kan når bussen bestilles be om at det monteres lengre belter enn hva EU-typegodkjenningen bestemmer, opplyser Ida Bergene Kongsrud i Statens vegvesen. Hun fraråder bruk av belteforlengere:

– En lovlig belteforlenger må være del av og godkjent sammen med kjøretøyets beltesystem. Per i dag er vi ikke kjent med at det finnes lovlige belteforlengere på markedet selv om den enkelte busspassasjer kan kjøpe det. Vi fraråder derfor passasjerer å anskaffe seg belteforlengere, siden vi ikke vet om de fungerer i en kollisjonssituasjon, understreker hun.

Hedmark Trafikk henviser til Vegdirektoratet og opplyser at man ikke vil bli ilagt gebyr dersom man ikke har mulighet til å bruke belte fordi det ikke passer. Selskapet arbeider med å finne godkjente løsninger for ettermontering av lange nok belter. For framtidige anbud vil Hedmark Trafikk stille krav om at bussene leveres med tilstrekkelig lange belter.

Artikkeltags