18.000 flere østerdøler valgte bussen i fjor

Tall fra Hedmark Trafikk viser at antallet bussreiser i Østerdalen økte i 2019.