Etterslepet i Hedmark er på 2,2 milliarder kroner – ba om mer penger til fylkesvegene

OPPGRADERING: Fylkesvegnettet i Hedmark har et voldsomt etterslep. Fylkesråd for samferdsel vil ha mer penger til fylkesvegene.

OPPGRADERING: Fylkesvegnettet i Hedmark har et voldsomt etterslep. Fylkesråd for samferdsel vil ha mer penger til fylkesvegene. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

– Det er viktig for alle i Hedmark at fylkesvegnettet har en god standard, og i tillegg er det et trafikksikkerhetsspørsmål, sier fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen.

DEL

Nylig deltok hun på en høring i Stortinget, der budskapet til transport- og kommunikasjonskomiteen var klokkeklart: Det trengs mer penger til vegvedlikehold.

Torp Adolfsen ønsker et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesvegene fordi dagens rammetilskudd ikke er nok til å ta unna etterslepet på 2,2 milliarder kroner.

– Det er viktig for alle i Hedmark at fylkesvegnettet har en god standard, og i tillegg er det et trafikksikkerhetsspørsmål. Et statlig program med årlige bevilgninger er å ta trafikksikkerhet og framkommelighet på alvor, uttaler Torp Adolfsen, ifølge fylkeskommunens hjemmeside.

Skal bruke 750 millioner i 2018

Hedmark fylkeskommune er i dag en av landets største vegeiere med nærmere 4.000 kilometer veg. Økt innsats de neste fire årene skal redusere etterslepet med 300 millioner kroner. I 2018 skal det brukes om lag 750 millioner kroner på drift, vedlikehold og investeringer.

Torp Adolfsen mener fylkesvegene er viktige for at folk skal kunne bo der de bor og for at det i det hele skal kunne skapes verdier ute i distriktene.

Hun viser også til at sjansen for å bli hardt skadd eller omkomme i trafikken økes med 50 prosent på fylkesvegene sammenlignet med riksvegene.

– Det bekymrer, og skal vi lykkes med nullvisjon på antall drepte i trafikken må dette tas tak i, fortsetter hun.

Fire ganger så mye fylkesveg som riksveg

I Hedmark er det fire ganger så mye fylkesveg som riksveg.

– Det er derimot store forskjeller i rammevilkåra som vegeiere. I statsbudsjettet for 2016 ble det satt av 1040 kroner per meter veg til drift av riksveger, mens fylkeskommunene brukte i gjennomsnitt 133 kroner per meter. Jeg sier ikke at det skal være likt, men hvor store forskjeller skal det være? spør Adolfsen.

Transportetatene anbefalte i plangrunnlaget til Nasjonal transportplan 2018–2029 et eget program for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet.

– Dessverre ble ikke dette fulgt opp av regjeringen, sier fylkesråden.

Artikkeltags