Nytt spor og signalanlegg forkorter kjøretiden til Sverige med inntil én time

BEDRE FORBINDELSE: Bane Nor vil bygge en tilsving i Elverum for at godstogene skal komme raskere fram. Fra venstre: Jon Lillegjære, prosjektleder Bane Nor, Morten Stormoen og Lars Erik Sagerud, Bane Nor og logistikkleder i Glommen, Jan Arne Evensen.

BEDRE FORBINDELSE: Bane Nor vil bygge en tilsving i Elverum for at godstogene skal komme raskere fram. Fra venstre: Jon Lillegjære, prosjektleder Bane Nor, Morten Stormoen og Lars Erik Sagerud, Bane Nor og logistikkleder i Glommen, Jan Arne Evensen. Foto:

Når det nye signalanlegget på Vestmo tømmerterminal i Elverum er ferdig til våren, kan tømmertogene kjøre direkte sørover uten å kjøre opp til Elverum stasjon først. Det vil forkorte kjøretiden mot Sverige med inntil en time.

DEL

I statsbudsjettet for 2017 ble det satt av flere hundre millioner kroner til å bedre vilkårene for transport på jernbane. Et av prosjektene som ble omfattes av denne samlepotten, var Vestmo tømmerterminal på Solørbanen.

Her skal det bygges nytt hovedsignal for utkjøring. Dette gjør det mulig for tog å kjøre direkte sørover fra tømmerterminalen i Elverum i stedet for at togene først må kjøre nordover til Elverum stasjon og så sørover igjen.

Tiltaket vil gi en tidsbesparelse på inntil en time for tog i retning Kongsvinger. Tiltaket i Elverum vil koste mellom 20 og 25 millioner kroner. I tillegg til nytt signalanlegg, skal det bygges et nytt terminalspor for lasting av tømmer.

Mangler fjernstyring

– Vestmo-terminalen ligger ved Solørbanen tre kilometer sør for Elverum stasjon. Solørbanen mangler i dag fjernstyring, sånn at tog fra Vestmo som skal sørover mot Kongsvinger først må kjøre nordover til Elverum stasjon før toget får klarsignal til å kjøre sørover. Ved å etablere hovedsignal på Vestmo vil tømmertogene fra Vestmo kunne kjøre direkte mot Kongsvinger og spare både tid, fra 30 til 60 minutter, og kostnader. Aktiviteten på Kongsvinger-terminalen har det siste året vært så høy at kapasiteten i dag er begrensende for hvor mye tømmer som kan kjøres med tog. Målsettingen med prosjektet til Bane Nor er å legge til rette for at tog fra Vestmo tømmerterminal skal kunne kjøre direkte ut på Solørbanen uten å kjøre om Elverum stasjon. I tillegg skal det eksisterende tømmersporet flyttes sju meter lenger unna hovedsporet. Dette for å øke sikkerheten ved lasting. Det nye sporet skal bygges nå i høst, mens signalanlegget skal kunne tas i bruk senest i juni neste år, opplyser prosjektleder Jon Lillegjære i Bane Nor.

Viktig for Glommen Skog

Forbedringene for tømmertransporten på Solørbanen er viktig for Glommen Skog:

– Etter det dramatiske bortfallet av norsk treforedlingsindustri er det nå veldig viktig å ta grep for å effektivisere dagens tømmerlogistikk i påvente av ny kapasitet. I den anledning er dette et tiltak vi ønsker velkommen for å sikre god avsetning og høyest mulig tømmerverdier for våre andelseiere, sier organisasjonssjef Ivar Stuve i Glommen Skog.

Fakta om Vestmo Tømmerterminal:

  • Lagerarealet eies av Glommen Skog, men terminalen er åpen for alle kjøpere eller tømmeromsettere som ønsker å bruke den.
  • Virkesomsetning: 515.000 kubikkmeter i 2016. Ligger i 2017 an til cirka 575.000 kubikkmeter (ny rekord – den forrige var i fjor).
  • Virket går i all hovedsak til svensk massevirkeindustri.
  • Gjennomsnitt rundt 12 avganger per uke (hel- og halvtog). Det betyr at det må kjøres inn 280 tømmerbillass hver uke for å fylle togene.

Artikkeltags